Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση

Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το άλογο και τη διαχείρισή του, με στόχο την πρόληψη της κακοποιήσής του. Δεχόμαστε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και εταιρειών στο χώρο μας, ή/και επισκεπτόμαστε εμείς αυτούς.