Εναλλακτική Ιππική Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα από 6 έως 96 ετών που θέλουν να βρίκονται με τα άλογα, σε μελλοντικούς ιδιοκτήτες αλόγων, αλλά και σε άτομα με φοβίες για τα άλογα ή τα ζώα γενικότερα.

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα αφορούν όλο το φάσμα της συσχέτισης με το άλογο, από το έδαφος έως και την ίππευση. Κάθε τι συμβαίνει σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις ανάγκες ζώων και ανθρώπων.

Ίππευση χωρίς χαλινό ή καπίστρι

Πρωταρχικός στόχος είναι η δόμηση της σχέσης με το άλογο στο έδαφος, μέσω απλών και πολύπλοκων ασκήσεων.  Το άτομο μπορεί να ξεκινήσει να ανεβαίνει στο άλογο, μετά από τη συμπλήρωση κάποιων ωρών συσχέτισης και επικοινωνίας μαζί του στο έδαφος, ανεξάρτητα με το αν έχει προηγούμενη εμπειρία στην ιππική δραστηριότητα.

Οι συναντήσεις στοχεύουν αφενός στην τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το άλογο, αφετέρου στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Παιχνίδι μέσω επικοινωνίας και επιβράβευσης

Μέσα από την επαφή με το ζώο, ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και τις αισθήσεις μας, επικεντρωνόμαστε στο «εδώ και τώρα», αποκτάμε συνείδηση για ό,τι νιώθουμε ή πράττουμε, και ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Με όλα αυτά τα «δώρα» εξελίσσουμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους.

Για τους μικρούς μας φίλους, το πρόγραμμα έχει χαρακτήρα ψυχοπαιδαγωγικό και στοχεύει στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη και ανάπτυξη τους (καλλιέργεια αυτοπεποίθησης κ.α.).

Εκπαίδευση στην ίππευση από μια αλογοκεντρική σκοπία

Οι συναντήσεις είναι ατομικές, έχουν διάρκεια 30 έως 60 λεπτά, και λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα.