Ολιστική Εκπαίδευση Ίππου & Ιδιοκτήτη

Πολλές σωματικές και ψυχικές συμπεριφορές των αλόγων, είναι αποτέλεσμα μιας μίξης ανθρώπινης παρέμβασης, διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων και συγκυριών, καθώς και γενετικής προδιάθεσης. Τα άλογα είναι ζώα ενσυναισθητικά. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται και απορροφούν ενέργειες από το περιβάλλον τους, τις οποίες πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με συναισθηματικά «σφουγγάρια».

Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος άμεσα προφανής λόγος για την εμφάνιση μιας «μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς» (π.χ. επιθετικότητα, φοβίες, συνεχή ατυχήματα), ή μιας ψυχοσωματικής ασθένειας (π.χ. ατοπικές δερματίτιδες, έλκη, κολικοί) σε ένα άλογο, ο βασικός χειριστής του συμμετέχει σε αυτή την συνθήκη, καθώς καλείται να επενδύσει με υλικό και συναισθηματικό τρόπο στην αντιμετώπισή τους.

Η προσέγγιση που ακολουθούμε, αντιλαμβάνεται το δίδυμο άλογο-άνθρωπος ως «όργανα» ενός ενιαίου οργανισμού, που λειτουργούν τόσο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, όσο και σε αλληλεπίδραση. Συνεπώς, όταν το ένα όργανο «νοσεί», είναι σχεδόν βέβαιο ότι επηρεάζεται και η υγεία του άλλου.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση των δυσκολιών του αλόγου, αλλά και του ανθρώπου, σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, καθώς και η αντιμετώπισή τους, με απώτερο σκοπό το γεφύρωμα της σχέσης και την αναβάθμισή της.

Συνεπώς, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άλογα που εμφανιζουν επιθετικότητα ή φοβίες σε γενικό ή ειδικό επίπεδο, χρόνιο στρες, προβλήματα σωματικής υγείας με μη-ξεκάθαρη κτηνιατρική διάγνωση, και σε ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα από την σχέση τους με το άλογο τους.

Τα μέσα που επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμά μας, είναι ένας συνδυασμός μεθόδων Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής καθώς και Εναλλακτικών Θεραπειών, πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου και του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα παρέχεται σε όλη την Αττική στο χώρο διαβίωσης του αλόγου, και σε συχνότητα ανάλογη με τη δυνατότητα και την ανάγκη ζώου και ανθρώπου. Για περιοχές εκτός Αττικής, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο τριών (ή παραπάνω συνεδριών) δια ζώσης, και μπορούν να ακολουθήσουν follow up συνεδρίες μέσω Skype.