Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Συστημικής-Οικογενειακής προσέγγισης, βασισμένης σε ένα μοντέλο εμπλουτισμένο με στοιχεία της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού, της αφηγηματικής ψυχολογίας και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών.

* Χωρίς άλογα