Δημιουργική Απασχόληση & Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης & Ανάπτυξης απευθύνεται σε παιδιά τριών έως δώδεκα ετών και περιλαμβάνει δραστηριότητες στο περιβάλλον του στάβλου. Οι δραστηριότητες αφορούν την αλληλεπίδραση και επαφή με τα άλογα, την φροντίδα του χώρου που διαβιώνουν, καθώς και άλλες δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. χειροτεχνία, γιόγκα, παιχνίδια).

Στόχος του προγράμματος είναι κάθε παιδί να αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, αυτονομίας, να καλλιεργήσει την  αυτοπεποίηθησή του,  συγκέντρωση και υπευθυνότητα, και φυσικά να αναπτύξει τη δημιουργικότητα του, μέσα σε ένα ασφαλές, πολυαισθητηριακό, φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού ημερίσιων ομαδικών προγραμμάτων, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλλους συνομίλικους και συνεργάζονται με αυτούς σε επίπεδο εργασιών ή παιχνιδιού.

Η φύση των δραστηριοτήτων είναι ανάλογη με την ηλικία του κάθε παιδιού. Για τις πολύ μικρές ηλικίες, η παρουσία και η συμμετοχή του γονέα – ειδικά στο κομμάτι που αφορά την επαφή με τα άλογα – είναι απαραίτητη.