Θεραπευτική Επαφή με Άλογα

Τα άλογα επικοινωνούν κυρίως εξωλεκτικά, χρησιμοποιώντας την απαράμιλλη ικανότητά τους να περνούν και να λαμβάνουν μηνύματα, να εκφράζουν συναισθήματα και να οριοθετούν με τη γλώσσα του σώματός τους.

Το πρόγραμμα θεραπευτικής επαφής με άλογα αφορά παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ιδιαιτερότητες που δεν τους επιτρέπουν να επικοινωνήσουν ή να συμπεριφερθούν με «τυπικό» τρόπο, αλλά χρησιμοποιούν ακριβώς την οδό που χρησιμοποιούν και τα άλογα. Έτσι, τα άλογα παίρνουν το ρόλο του δασκάλου – θεραπευτή, και μόνο η παρουσία και η συμμετοχή τους, προσφέρουν εξαιρετικά κίνητρα για μάθηση και αλλαγή στη συμπεριφορά και τη ψυχοσύνθεση του ατόμου που συμμετέχει, με έναν «αθόρυβο» και μη παρεμβατικό τρόπο.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τους ρυθμούς του ατόμου, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εργοθεραπευτικά, λογοθεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά στοιχεία, τα οποία εισάγονται προοδευτικά, αφού εγκαθιδρυθεί ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας (συντονιστής, άλογο, συμμετέχοντας).