Αυτογνωσία & Προσωπική Ανάπτυξη με Άλογα

Οι έφηβοι πάντα αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, καθώς πολλές φορές βιώνουν έντονα τις αλλαγές στο σώμα και την ψυχή τους, καθώς αναζητούν τρόπους να διαμορφώσουν την δική τους ταυτότητα και να ανεξαρτητοποιηθούν από τους γονείς τους. Επίσης πολλές φορές βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες τους προκαλούν έντονα συναισθήματα που εξωτερικεύονται με «δύσκολους» τρόπους, καθιστώντας επίσης δύσκολη την επαφή και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους. 

Τα άλογα, ως άριστοι χρήστες της γλώσσας του σώματος, αναγνωρίζουν την ψυχική και σωματική κατάσταση του ανθρώπου που έρχεται σε επαφή μαζί τους, και ανταποκρίνονται σε αυτή, χωρίς κριτική. Συνεπώς, πολλές φορές βλέπουμε ότι παρέχουν μια συνεχή ανατροφοδότηση σε αυτό που ο έφηβος αισθάνεται, βοηθώντας τον να το αναγνωρίσει, να το «φέρει» στο συνειδητό επίπεδο, και επομένως να καταφέρει να το επεξεργαστεί.

Το πρόγραμμα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης με Άλογα απευθύνεται σε εφήβους και μετέφηβους 13-18 ετών. Ο έφηβος έρχεται σε επαφή και αλληλεπίδραση με τα ζώα, ενώ παράλληλα μπορεί να συζητάει και να επεξεργάζεται θέματα που τον απασχολούν με τον συντονιστή – ψυχολόγο του προγράμματος.

Σε εφήβους που αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες (π.χ. συσσωρευμένο θυμό, επιθετικότητα, αυτοτραυματισμό, κοινωνική απόσυρση), κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των γονέων σε συνεδρίες Συμβουλευτικής, σε συχνότητα ανάλογη με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Το πρόγραμμα μπορεί – και συνίσταται κάποιες φορές – να συνδυστεί με εναλλακτικές θεραπείες, τόσο για τους εφήβους, όσο και για τους γονείς τους.